CEZA AVUKATI

Ceza Avukatı Kimdir? 

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını düzenler ve inceler. Ceza,  işlenen suça karşılık gelen yaptırımdır. Ceza hukuku toplumda belki de en yakından tanınan hukuk alanıdır. Özellikle de televizyon ve gazete gibi basın organlarında sıklıkla karşılaşılan suç tipleri nedeniyle toplumun bu alanda belli bir aşinalığı söz konusudur. Ancak buna rağmen ceza hukuku, hukukun en zorlu ve en karmaşık alanlarından birisidir. Bunun en önemli nedeni de terazinin kefelerinden birisinde insanın en değerli hazinelerinden olan özgürlüğün bulunmasıdır. Bunun yanı sıra masumiyet kavramı da oldukça önem arz etmektedir. Ceza davaları ile ilgilenen avukatlara toplumda ceza avukatı denilmektedir. Bu yazımızda ceza hukuku, ceza avukatı ve Adana ilinde ceza avukatlığından bahsedeceğiz.

İşte bu noktada ceza avukatı devreye girmektedir. Ceza yargılamalarında kişiler ceza alma ihtimali ile karşı karşıyadırlar. Bu nedenle çoğu zaman bu psikoloji altındayken ceza hukuku çerçevesindeki haklarını doğru bir şekilde kullanamamaktadırlar. Bunun dışında da etkin bir savunmanın yapılamaması durumunda mağduriyet yaşamaları ihtimali de az değildir. Ancak hukuki yardım talep edecekleri Adana ceza avukatı sayesinde savunmalarını etkin bir şekilde yapabilecekler ve haklarını gerektiği gibi kullanabileceklerdir.

Ceza hukukunda süreç bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Suç şüphesi altındaki kişinin ilk andan itibaren hukuki yardım talep etmesi ve ceza avukatı ile bu süreci takip etmesi oldukça faydalı olacaktır. Çünkü delillerin sıcağı sıcağına toplanabilme imkanının mümkün olması, lehe delillerin husumetli tarafça ortadan kaldırılmasının önüne geçilmesi amacıyla gerekli hukuki önlemlerin alınması, hukuki kapsamda savunma stratejisinin doğru bir şekilde çizilmesi gibi hususlar için gerekli ve yeterli zaman ceza avukatına tanınmış olmalıdır. Müvekkillerin bu hususa dikkat etmelerinde oldukça yarar vardır.

Müdafi Kimdir?

Müdafi, ceza yargılamasında şüpheli veya sanıkların savunmasını yapan kişi ya da avukattır. Bu nedenle bu durumlarda yaygın kullanılan hukuki terim müdafi olmakla birlikte halk arasında ceza avukatı kavramı daha yaygın kullanılmaktadır.

Ceza Soruşturması Nedir?

Suç şüphesi altındaki kişinin söz konusu eylemi resmi makamlar tarafından öğrenildiğinde ceza soruşturması başlar. Ceza soruşturması süreci Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülür. Suç şüphesi altındaki kişiye şüpheli denir. Deliller kolluk marifetiyle ve Cumhuriyet Savcısının talimatıyla toplanır. Ancak bu aşamada ceza avukatının (müdafi) sürece katkısı oldukça önemlidir. Müvekkilin lehine olacak delillerin toplanılması için gerekli hukuki girişimlerin ceza avukatı tarafından yapılması neticesinde ilerleyen süreçte kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmesi ihtimali söz konusu olabilecektir.

Kovuşturma Nedir?

Cumhuriyet Savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmemesi halinde iddianame düzenlenerek kamu adına ceza davası açılır. İşte bu andan itibaren kovuşturma aşaması başlamış olur.

  • Asliye ceza mahkemeleri
  • Ağır ceza mahkemeleri
  • Çocuk mahkemeleri
  • Çocuk ağır ceza mahkemeleri
  • Fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemeleri
  • Sulh ceza hakimlikleri

Yukarıda belirtmiş olduğumuz mahkemeler ceza mahkemeleridir. Bu mahkemelerde suç şüphesi altında yargılanan kişi sanık konumundadır. Tutuklu yargılamalar hariç olmak üzere sanık ilk sorgusundan sonra ceza avukatı yani müdafi tarafından temsil edilebilir ve duruşmalara katılmasına çoğunlukla gerek duyulmaz. Sürecin sonunda mahkumiyet kararı verilebileceği gibi beraat ya da ceza verilmesine yer olmadığı kararı da verilebilir. Yukarıda da değindiğimiz üzere bu noktada ceza avukatının payı oldukça büyüktür. Ceza hakimi kanunları ve vicdanını dikkate alarak karar verir. Şüphesiz ki sanık savunmasının nasıl yapıldığı da bu aşamada çok önemli bir husustur. Özellikle de ceza hukuku bilgisiyle müvekkilini etkin bir şekilde savunan Adana ceza avukatı, şartlar oluştuğu takdirde müvekkili hakkında beraat ya da ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesinde etkin bir rol oynamış olacaktır. 

Özellikle tutuklu yargılamalarda avukatın tutuklu müvekkili ile cezaevlerinde görüşmesi de oldukça mühimdir. Özellikle de Adana cezaevi, Tarsus Cezaevi, Mersin cezaevi gibi cezaevlerinin yoğun bulunduğu bir bölgede avukatlık faaliyeti icra eden ceza avukatları bu durumla sıklıkla karşılaşmaktadırlar. Hem savunmanın etkinliği hem de ceza alma ihtimali bulunan tutuklu müvekkilinin ruhsal durumu açısından da gerekli ve önemli olan bu durum Adana ceza avukatı tarafından yakından takip edilmelidir. Hem tutuklu müvekkil hem de tutuklu yakınları açısından oldukça hassas bir dönem olan bu süreç Adana ceza avukatı tarafından hukuki çerçevede titizlikle takip edilmelidir.

Ceza hukuku gerek kendine has özellikleri gerekse kişi özgürlüğünün kısıtlanmasının söz konusu olması nedeniyle karmaşık ve zorlu bir hukuk dalıdır. Diğer hukuk dallarında da olduğu gibi ceza hukukunda da hiçbir zaman sonuç belli değildir ve ancak yapılan yargılama neticesinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasıyla netleşebilir.  Adana ceza avukatı tarafından Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun içtihatları güncel bir şekilde takip edilmeli, müvekkil lehine olan deliller eksiksiz olarak toplanmalı ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde müvekkil lehine olacak tüm hususların üzerinde durularak en iyi ceza avukatı hizmeti sağlanmaya çalışılmalıdır. Biz de avukatlık büromuzda; ceza avukatı olarak müvekkillerimize en iyi ceza avukatlığı hizmeti sunma gayretini prensip edinmiş bulunmaktayız.