Deport Avukatı

Özellikle son zamanlarda sınır dışı yani uygulamada yaygın kullanılan ifadeyle deport işlemlerinin artış göstermesinden ötürü “Deport Avukatı” arayışı da bu doğrultuda artmıştır. Çok çeşitli sınır dışı – deport etme nedenleri vardır. Dolayısıyla deport kararının ne sebeple verildiği uzman bir Deport Avukatı tarafından incelenmelidir.

Deport kararı 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” kapsamındaki hükümler dayanak gösterilerek verilebilir. Burada ilgili bölümde bir kişi hakkında hangi gerekçelerle deport kararı verilebileceği düzenlenmiştir.

Türkiye’den deport edilme kararı verilen yabancıyı zor bir süreç bekler. Hem maddi hem de manevi anlamda güçlükler ortaya çıkabilir. Bu da kişinin içinde bulunduğu durumun da etkisiyle yanlış kararlar almasına sebebiyet verebilir.

Uygulamada en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi hakkında deport kararı verilen yabancının deport avukatıyla geç irtibat kurmasıdır. Hukukta usul açısından dikkat edilmesi gereken süreler ve yerine getirilmesi gereken yasal prosedürler vardır. Hakkında deport edilme kararı verilen yabancı deport avukatıyla erken bir zamanda irtibat kurarsa deport avukatının izleyeceği hukuki yol daha sağlıklı olacaktır. Bu nedenle deport avukatıyla çalışmak isteyen kişilere mümkün olduğunca kısa süre içerisinde aksiyon almalarını tavsiye etmekteyiz.

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki; Türkiye’de bulunan yabancıların deport edilmemeleri için yasal statüye uygun olarak kayıtlarının ve işlemlerinin gerçekleştirmeleri gerekir. Bu yabancıların Türkiye’de kalış amaçlarına uygun olarak belirlenmelidir. Çalışma izni, oturma izni veya diğer sebeplere göre verilen izinlerle ilgili olarak başvuru yapılması ve takibi için de avukat ile çalışabilirsiniz.

Hi, I’m sayilir.av.tr