DEPORT KARARI HANGİ HALLERDE ALINMAZ?

Yabancı hakkında hangi hallerde sınır dışı etme kararı yani deport kararı alınabileceğinden daha önceki yazımızda bahsetmiştik. Şimdi ise hangi hallerde yabancı hakkında deport kararı alınmayacağından bahsedeceğiz.6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 55 uyarınca aşağıdaki şartlar mevcut ise yabancı hakkında deport kararı (sınır dışı etme kararı) alınmaz.

  •  54 üncü madde kapsamında olsalar dahi, aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz:
  • Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar (m.55/1-a),
  • Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler (m.55/1-b),
  • Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar (m.55/1-c),
  • Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları (m.55/1-ç),
  • Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları (m.55/1-d

Ancak yukarıda sayılan ve deport kararına engel durumların sona ermesi hâlinde deport kararı alınabilecektir.

Haklarında deport kararı verileceği endişesi taşıyan ya da deport kararı verilen yabancıların mağduriyet yaşamamalrı ve kanunun kendilerine verdiği imkanlardan azami derecede yararlanabilmeleri için deport avukatı (deport kaldırma avukatı) ile hukuki süreci takip etmelerinde fayda bulunmaktadır.