TARSUS CEZA AVUKATI

Tarsus Ceza Avukatı Kimdir? 

Ceza hukuku esas olarak suç ve ceza kavramlarını inceler. Halk arasında ceza davalarına bakan avukatlara ceza avukatı denilmektedir. Biz de bu yazımızda ceza hukuku ve ceza avukatı kavramından bahsedeceğiz. Tarsus ceza avukatı olarak çalışan bir avukatın ceza yargılaması sürecine olan katkısına da değineceğiz.

Ceza yargılamaları söz konusu olduğunda kişiler ceza alma durumu ile karşı karşıyadırlar. Bu ise yargılanan kişilerin kendilerini gerektiği gibi savunamamalarına neden olur. Bunun dışında da etkin bir savunmanın yapılamaması durumunda mağduriyet yaşamaları ihtimali de az değildir. Ancak hukuki yardım talep edecekleri Tarsus ceza avukatı sayesinde savunmalarını etkin bir şekilde yapabilecekler ve haklarını gerektiği gibi kullanabileceklerdir.

Ceza hukukunda süreç bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Suç şüphesi altındaki kişinin ilk andan itibaren hukuki yardım talep etmesi ve ceza avukatı ile bu süreci takip etmesi oldukça faydalı olacaktır. Çünkü delillerin sıcağı sıcağına toplanabilme imkanının mümkün olması, lehe delillerin husumetli tarafça ortadan kaldırılmasının önüne geçilmesi amacıyla gerekli hukuki önlemlerin alınması, hukuki kapsamda savunma stratejisinin doğru bir şekilde çizilmesi gibi hususlar için gerekli ve yeterli zaman ceza avukatına tanınmış olmalıdır. Müvekkillerin bu hususa dikkat etmelerinde oldukça yarar vardır.

Şüpheli ya da sanık konumundaki kişilerin ceza avukatına ihtiyacı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Her ne kadar bu bir mecburiyet olmasa da ceza yargılaması süreci bir bütün olarak değerlendirildiğinde ceza avukatının katkısının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkacaktır.

Özellikle tutuklu yargılamalarda avukatın tutuklu müvekkili ile cezaevlerinde görüşmesi de oldukça mühimdir. Özellikle de Tarsus cezaevi, Mersin cezaevi, Adana cezaevi gibi cezaevlerinin yoğun bulunduğu bir bölgede avukatlık faaliyeti icra eden ceza avukatları bu durumla sıklıkla karşılaşmaktadırlar. Hem savunmanın etkinliği hem de ceza alma ihtimali bulunan tutuklu müvekkilinin ruhsal durumu açısından da gerekli ve önemli olan bu durum Tarsus ceza avukatı tarafından yakından takip edilmelidir. Hem tutuklu müvekkil hem de tutuklu yakınları açısından oldukça hassas bir dönem olan bu süreç Tarsus ceza avukatı tarafından hukuki çerçevede titizlikle takip edilmelidir.

Ceza hukuku gerek kendine has özellikleri gerekse kişi özgürlüğünün kısıtlanmasının söz konusu olması nedeniyle karmaşık ve zorlu bir hukuk dalıdır. Diğer hukuk dallarında da olduğu gibi ceza hukukunda da hiçbir zaman sonuç belli değildir ve ancak yapılan yargılama neticesinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasıyla netleşebilir.  Tarsus ceza avukatı tarafından Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun içtihatları güncel bir şekilde takip edilmeli, müvekkil lehine olan deliller eksiksiz olarak toplanmalı ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde müvekkil lehine olacak tüm hususların üzerinde durularak en iyi şekilde ceza avukatı hizmeti sunulmaya çalışılmalıdır. Biz de avukatlık büromuzda;  Tarsus ceza avukatı olarak müvekkillerimize en iyi ceza avukatlığı hizmetini sunma gayretini prensip edinmiş bulunmaktayız.