Close

Askeri Ceza Avukatı

Askeri Ceza Avukatı Kimdir?

Askeri ceza avukatı olarak arama yapan müvekkiller genelde askeri personellerin ve kolluk görevlilerinin (örneğin: jandarma personeli) görevi nedeniyle işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin ceza davalarına veya memur hukuku ve disiplin hukuku alanlarında görev yapan askeri ceza avukatı, disiplin hukuku avukatı, memur hukuku avukatı, askeri avukat , en iyi askeri avukat, en iyi askeri ceza avukatı olarak bilinen bir avukata ulaşmak istemektedirler.

Askeri Yargının kalkmasıyla beraber adli mahkemeler tarafından yürütülen yargı süreçleri kapsamında yargılanan askeri personeller veya kolluk personelleri görevi nedeniyle bir suç işlemediklerini düşündüklerinde ilk olarak bir askeri ceza avukatı ile görüşmek isterler. Bunun en önemli ve en başta gelen nedeni ise askeri ceza hukuku alanında görev yapan askeri ceza avukatının müvekkilin bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşta daha önce görev yapmış olması, ilgili kurum ve kuruluşların özel kurallarına ve teamüllerine aşina olması şeklinde belirtilebilir.

Mevzuat kapsamında bir değerlendirme yapıldığında; kanunlarda askeri personelleri ilgilendiren çok sayıda hüküm bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu hükümlerin çoğu ise mevzuatta dağınık halde bulunmaktadır. Ayrıca askeri personelleri doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren birçok hükmün ise uluslararası hukuk bağlamında da söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle göreve ilişkin bir ceza davası süreci geçiren askeri personellerin kendilerince seçecekleri ve en iyi askeri ceza avukatı olarak niteleyecekleri avukat ile çalışmaları doğru olacaktır.

Disiplin Hukuku Avukatı

Askeri ceza avukatı ile kastedilen diğer bir anlam ise disiplin hukuku alanında çalışan askeri ceza avukatıdır. Disiplin hukuku bir kurum veya kuruluşun iç düzenine ilişkin kuralların ihlal edilmesi neticesinde veya ihlal edilmemesi için önleyici olarak uygulama alanı bulur. Özellikle de 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun ile birlikte yeni bir sürecin başlaması neticesinde disiplin hukuku alanını iyi bilen avukatlara ihtiyaç artmıştır. Şöyle ki; disiplin hukuku, ceza hukuku ile birtakım benzerlikler gösterse de kurumların kendine has özellikleri nedeniyle farklı bir uygulamaya sahiptir. Disiplin Hukuku kapsamında en bilinen araçlar disiplin soruşturmaları ve disiplin cezalarıdır. Bu doğrultuda hakkında disiplin soruşturması yapılan bir kolluk personeli veya disiplin kurulu tarafından yazılı savunması istenen kolluk personeli bu alanda uzman bir avukat ile görüşerek konu henüz yargı sürecine taşınmadan doğru adımların atılması için girişimde bulunmak isteyebilir. Yani, bu konuda uzman bir disiplin hukuku avukatından hukuki destek alarak yargı süreci öncesinde, henüz disiplin soruşturması veya disiplin cezası tesisi aşamasındayken iyi bir planlamanın yapılması sağlanabilir.

Disiplin ceza kararından sonra ise kolluk personeli (jandarma personeli, emniyet personeli,  sahil güvenlik personeli), 7068 sayılı Kanunda da belirtildiği üzere idare mahkemesinde disiplin cezasının iptal edilmesi talebiyle dava açabilir. Ancak açılacak davada usul ve esas açısından hukuki destek alınmasında oldukça fayda vardır. Çünkü iyi bir şekilde hazırlanmayan dava dosyası neticesinde kişiler maddi ve manevi hak kayıplarına uğramaktadırlar. Örneğin; yargılama masrafları, zaman kaybı, emek kaybı…

Askeri Ceza Avukatı ve Disiplin Hukuku Avukatı Olarak Müvekkillerimize Hukuki Destek Sağlamaktayız

Mersin askeri ceza avukatı, Mersin askeri avukat, Mersin disiplin avukatı ve Mersin memur avukatı olarak görev yapmaktayız. Müvekkillerimize hukuki destek sağlarken hukukun her alanında olduğu gibi askeri ceza hukuku ve disiplin hukuku alanında da başarılı sonuçlar alabilmek için çözüm üretici hukuki çalışmalar ortaya çıkarmaktayız.

How Does A Military Lawyer Differ From A Civilian One?