Close

Dava Nasıl Kazanılır?

Başarılı bir avukat davayı nasıl kazanır?

Hukukun üstünlüğüne inandığımız yaşamımızda hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi için mahkemelere başvururuz. Mahkemeler hukuki uyuşmazlıkları usul ve esas gibi farklı açılardan incelerler.İncelemelerini yaparken bilirkişi raporları ve delillerden yararlanırlar.

Hakimlerin ve savcıların önlerine gelen bir dosyada karar verirken dosyada sunulmuş olan avukat dilekçelerini de dikkate aldıklarını ve buna istinaden kararlarını verirken bu görüşleri ve iddiaları takdiri olarak değerlendirdiklerini söylememiz gerekmektedir.

Başarılı bir avukat, davayı kazanmak için olay ya da konu ile ilgili hem hukuki açıdan hem de olayın özüne yönelik olarak çok fazla araştırma yapar. Gerekli hallerde kurumlardan bilgi ve belge talebinde bulunur.Edindiği bilgi ve belgeleri olayın esası ile harmanlar.

Olayı tam olarak özümsedikten sonra ise başarılı avukatın yıllar boyu edinmiş olduğu bilgi birikimi ve tecrübesi devreye girer. Hangi kanunlardan, yönetmeliklerden ya da diğer mevzuattan araştırma yapacağını belirler. Bu belirleme sonrasında ise gerekli mevzuat araştırması yaparak ilgili hükümleri ortaya çıkarır.

Sonrasında ise karar araştırması yaparak kendi dosyası ile ilgili kararları toplar. Söylemek gerekir ki karar araştırması yapmak oldukça zor ve uzmanlık isteyen bir faaliyettir. Hangi karardan hangi hususların dilekçede yer alması gerektiğine ancak uzman bir hukukçu karar verebilir.

Başarılı bir avukat sürekli üzerinde çalıştığı ve uzmanlık alanı olan bir konu olsa bile bu araştırmayı yapar. Çünkü mevzuatın güncellenme ihtimaline karşı  ve her olayın ya da konunun birbirinden ayrı çeşitli özelliklerinin olması sebebiyle yapılacak araştırmanın zaruri olduğunu bilir.

Tüm araştırmalar neticesinde dosyada sunulmuş bulunan mahkeme evraklarına ve karşı tarafın iddialarına ilişkin savunma stratejisi geliştirilmesi aşamasına geçilir. Bu aşama dava kazanma noktasında en hassas ve en önemli aşamalardan birisidir.Dilekçe yazma aşamasında yapılacak en ufak usul hatası davanın en baştan kaybedilmesine neden olur. Yine esas açısından sağlam hukuki gerekçelerle donatılmayan bir dilekçe de davanın kazanılmasına engel olacaktır.

Dava dilekçesini yazarken müvekkiller en başarılı avukat, en iyi avukat, uzman avukat olarak seçtikleri avukatın çok başarılı olup davayı kazanacağını düşünürler. Müvekkiller böyle düşünmekte haklıdırlar. Başarılı bir avukat yukarıda değindiğimiz tüm aşamaları başarıyla yönetir.

SAYILIR AVUKATLIK BÜROSU olarak müvekkillerimiz adına takip ettiğimiz mahkeme ve savcılık dosyalarında başarılı sonuçlar almak ve davayı kazanmak adına tüm süreçleri hukuka uygun ve titiz bir şekilde takip etmeyi prensip edinmiş bulunmaktayız. Alanında uzman kadromuz  sayesinde adalet mekanizmasına katkı sağlamanın haklı gururunu yaşamaktayız.

Virtual courts: How real? - The Sunday Guardian Live